انزوا، حضور مقتدرانه و تشكيل جريان سوم

 

خباز سه سناريوي پيش روي اصلاح‌طلبان براي حضور در انتخابات آينده را تشريح كرد؛

انزوا، حضور مقتدرانه و تشكيل جريان سوم


با پالايش دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا و كنار زدن افراطيون، جريان جريان سومي راه‌اندازي مي‌شود/با تخريب فراوان عليه اصلاح‌طلبان، بازسازي اين جريان كار آساني نيست/دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا، «سر» ندارند كه از آن فرمان بگيرند.

ایلنا: به گفته محمدرضا خباز اصلاح‌طلبان براي حضور در انتخابات‌هاي آينده سه سناريو را در پيش رو دارند.
اين عضو فراكسيون خط امام(ره) در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، اظهار داشت: يكي از بحث‌هاي محافل سياسي در حال حاضر آن است كه آيا انتخابات بعدي يك انتخابات رقابتي خواهد بود و يا يك انتخاباتي با حضور يك گروه تماشاچي كه در آن يك گروه سياسي مورد تاييد امام، رهبري و نظام به انزوا رفته و تماشاچي آن باشند.
عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با بيان اينكه اصلاح‌طلبان بايد يكي از اين دو راه را انتخاب كنند، ادامه داد: آنها يا به اين نتيجه مي‌رسند كه منبع الكفايه شده‌اند و حضورشان ديگر رنگي ندارد. از اين رو به جاي حضور در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي به كارهاي عادي خود پرداخته و از دور نظاره‌گر افت و خيزهاي سياسي كشور باشند. يا اينكه با همان توان گذشته و حتي قوي‌تر از قبل با تكيه بر پيشينه سياسي قوي‌اي كه دارند، مجددا وارد صحنه مي‌شوند تا در پايان دوره 8 ساله رياست‌جمهوري كنوني، يك يا دو قوه را در اختيار بگيرند و به مردم كمك كنند.
وي از سناريوي سومي مبني بر پالايش در دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا ياد كرد كه در نتيجه آن معتدلين هر دو جريان جريان سومي را راه‌اندازي مي‌كنند كه در صحنه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور نقش‌آفرين باشند.

*رد دو سناريوي اول و تقويت سناريوي سوم
خباز سناريوي اول مبني بر انزواي اصلاح‌طلبان در انتخابات آتي را رد كرد و افزود: من معتقدم كه عافيت‌طلبي كار مسلمانان نيست و نمي‌توان از زير بار مسووليت فرار كرد. چراكه تماشاچي بودن زيبنده انسان‌هاي مسلمان و پيرو حضرت علي(ع) نيست.
نماينده كاشمر در مورد سناريوي دوم مبني بر حضور پرتوان اصلاح‌طلبان در انتخابات آتي نيز گفت: با توجه به تخريب فراواني كه عليه اصلاح‌طلبان صورت گرفته است، بازسازي اين جريان به اين آساني نيست.
وي افزود: به اين ترتيب عملياتي شدن سناريوي سوم محتمل‌تر است. به گونه‌اي كه مجموعه‌اي از نيروهايي كه زودتر به خود آمده و بازسازي شده‌اند، براي حضور دوباره در صحنه آماده مي‌شوند و با كنار زدن افراطيون هر دو جريان، جريان مقتدري را سازماندهي مي‌كنند.
عضو فراكسيون خط امام(ره) با بيان اينكه بايد منتظر اين حركت جديد بود، ادامه داد: بديهي است كه اين حركت جديد آسيب كمتري مي‌بيند و راه را براي حضور شخصيت‌هاي فعال درون نظام هموار كرده و آب رفته از جوي را به آن بازمي‌گرداند.

** دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا ليدر ندارند
عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در واكنش به اظهاراتي مبني بر لزوم تغيير ليدرهاي جريان اصلاحات به منظور بقاي اين جريان، اظهار داشت: از آنجا كه احزاب در ايران نهادينه نشده و مسوولان ما معمولا حزب‌گريز هستند، بر اين باورم كه دستاني در كار هستند كه اصلا ليدري براي جريانات سياسي به ويژه اصلاح‌طلبان تعيين نشود.
وي با بيان اينكه مشكل اصلي دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا فقدان ليدر است، ادامه داد: ممكن است شخصيت‌هايي در هر يك از اين دو جريان، در مواقعي پرچمدار آنها باشند. اما هرگز ليدر نبوده‌اند. به عبارت ديگر مشكل اصلي اين است كه دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا، «سر» ندارند كه از آن فرمان بگيرند.
خباز نقطه ضعف ديگر اين مساله را فقدان تعريف واحد از اصلاح‌طلبي و اصولگرايي در كشور دانست و افزود: در حال حاضر هركس تعريف خاص خود از اصلاح‌طلبي و اصولگرايي دارد.
به گفته وي، در چنين شرايطي بايد به دنبال جريان "اصلاح‌طلب اصولگرا" بود كه مي‌تواند همين جريان سوم باشد. البته ابتدا بايد تعريف مشخصي از اصلاح‌طلبي و اصولگرايي ارائه داد تا هر كس كه آن را قبول دارد زير پرچم آن جمع شود.
وي تاكيد كرد: به اين ترتيب مي‌توان ليدر مشخصي هم براي چنين جرياني در نظر گرفت.
عضو فراكسيون خط امام(ره) با اشاره به اينكه طي سي سال گذشته، كشور به سمت دموكراسي حركت كرده است، از اين مدت به عنوان دوران گذار و آزمون و خطا ياد كرد و افزود: تمامي كشورهايي كه پس از دوره استبداد، دموكراسي را تجربه كرده‌اند، اين دوران را پشت سر گذاشته‌اند. بنابراين ما هم بايد طي چند سال آينده اين دوران را سپري كنيم تا پس از آن دو جريان قوي و مقتدر سياسي با حضور در رقابت‌هاي مسالمت‌آميز سياسي به اداره كشور بپردازند...../تحلیل:ایلناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : funny98 |

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

درشکه يک کلمه روسي است که به زبان فارسي آمده و پذيرفته شده مانند سماور و چندين کلمه ديگر که ريشه روسي دارند. معبران کهن در اين باره چيزي ندارند اما درشکه يک وسيله نقليه شهري است و تعبيري در حد کار آرائي خودش دارد. چنان چه در خواب ببينيد که سوار درشکه شده ايد و از جائي به جاي ديگر مي رويد در آينده تحولي در زندگي پيدا مي شود که جا به جا مي شويد. اين جا به جائي هم مي تواند اسباب کشي باشد و هم انتقال شغلي اداري، حتي ممکن است در يک کارخانه يا اداره از يک سالن به سالن ديگر و يا از يک شعبه به شعبه ديگر منتقل شويد و لي اين تغيير و تحول و جا به جائي شما را کوچک تر از آن چه هستيد نمي کند و مي تواند علتي براي مفاخره باشد. بي آن که واقعا شايستگي داشته باشيد فخر مي فروشيد و مباهات مي کنيد. اگر ديديد کسي ديگر با درشکه به طرف شما مي آيد يا خبري دريافت مي داريد و يا مسافري براي شما مي رسد و يا تحفه اي مي فرستند و سوغاتي مي گيريد. اگر ديديد درشکه از مقابل شما گذشت و رفت يا خودتان به سفر مي رويد و يا يکي از دوستان نزديک از شما دور مي شود. اگر ديديد خودتان درشکه را مي رانيد کاري بزرگ انجام مي دهيد و اگر احساس کرديد درشکه اي که مي رانيد به خودتان تعلق دارد در خانواده تدبير تازه اي مي انديشيد و تغييراتي مي دهيد. اگر سوار درشکه اي بوديد که اسب هاي راهوار داشت و ضع شما بهبود مي يابد و به پيروزي هائي مي رسيد و اگر اسب ها رنجور و نحيف بودند و ضع شما از اين که هست بدتر مي شود.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : funny98 |

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

بى خبرى , خوش خبرى
No news is Best news

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

شتر ديدى , نديدى
You see nothing, You hear nothing

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

عجله كار شيطان است
Haste is from the Devil

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

کاچى به از هيچى
Somthing is better than nothing

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

گذشتها گذشته
Let bygones be bygones

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

مستى و راستى
There is truth in wine

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

نوکه اومدبه بازار كهنه شد دل آزار
Out with the old,in with the new

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

هر فرازى را نشيبى است
High places have their precipices

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

هرکه ترسید مرد ,هركه نترسيد برد
Nothing venture , nothing have

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

همه کاره و هیچكاره
Jack of all trades and master of none

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

ارزان خرى , انبان خرى
Dont buy everything that is cheap

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آشپز كه دوتاشدآش يا شورميشه يا بينمك

Too many cooks spoil the broth

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

انگار آسمون به زمين افتاده
It is not as if the sky is falling

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

اندكى جمال به از بسيارى مال
Beauty opens locked doors

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم عجول كار را دوباره ميكنه
Hasty work, Double work


ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم ترسو هزار بار مى ميره
Cowards die Many times Before Their Death

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

كس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب از سرش گذشته
It is all up with him

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب ريخته جمع شدنى نيست
Dont cry over the spilled milk

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم
we seek water in the sea
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : funny98 |

 

 

عکس های دیدنی و اسراری درباره چاه زمزم

 

 

یکی از خادمان مکه مکرمه می گوید، پس از توسعه حرم مکه مکرمه در سه مرحله چاه زمزم زیر سقفها قرار گرفت و از دیده ها پنهان گشت اما آب زمزم در بسیاری از جاهای حرم لوله کشی شده است .


به گزارش شیعه نیوز، "یحیی کوشک " که دیرباز تا کنون با چاه زمزم زندگی کرده است می گوید ، چاه زمزم اسراری الهی دارد و من نیز با این چاه پیوند خورده ام .وی در دفتر قدیمی خود تمامی طرحها و راه حلهای برطرف کردن مشکلات چاه زمزم را نگهداری می کند .

 

 

عکس های دیدنی و اسراری  درباره چاه زمزم

 

 

یحیی کوشک می افزاید ما از عمق چاه آگاهی نداشتیم تا اینکه روزی تصمیم گرفتیم آن را پاکسازی کنیم و آبهای زیر زمینی دیگری را که وارد آن می شوند به مکان دیگری هدایت کنیم . هنگام پاکسازی چاه اشیائی باستانی از جمله قطعه ای از سنگ مرمر یافتیم که عمر مختار انرا داخل چاه انداخته بود .

 

 

عمق چاه زمزم قبل از پاکسازی ان حدود هیجده متر بود و پس از پاکسازی عمق ان به سی و چهار متر افزایش یافت .

 


حدود شانزده متر از این چاه بوسیله اشیایی که حجاج در آن ریخته بودند پر شده بود .یحیی کوشک همچنین از تصفیه آب زمزم با اشعه فوق بنفش خبر داد و برخی مفاهیم نادرست و تفسیرها درباره آب چاه را رد کردد.

 

 

عکس های دیدنی و اسراری درباره چاه زمزم

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : funny98 |

 

 

برای خانه تكانی از كجا باید شروع كرد؟

 

 

خانه تکانی همراه با برنامه‌ریزی صحیح و همیاری، این کار را به یک محصول مشترک و تفریحی دلپذیر تبدیل می‌کند و از استرس آن می‌کاهد.

 


یك برنامه ریزی صحیح برای خانه تكانی از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا اضطراب ناشی از انبوه كارها باعث فشار عصبی زیادی می‌شود كه شاید بازدارنده بوده و كار را همانند غولی عظیم جلوه گر كند.اگر شما بدانید چه كارهایی را باید انجام دهید و بدانید ترتیب انجام آنها كدام است مطمئن باشید نیمی‌از كار را انجام داده اید.حالا قلم و كاغذ به دست بگیرید و تمام كارهایی كه باید انجام شود، بنویسید. سپس روی ورقه ای دیگر كارها را به ترتیبی كه باید انجام داده شود ردیف كنید.

 


آشپزخانه؛ شامل نظافت كاشیها (اگر كاشیهای آشپزخانه بیش از حد چرب و كثیف بود از یك دستمال آغشته به نفت برای پاك كردن چربیها استفاده كنید. سپس با آب و پودر بشویید)، كابینتها، پنجره، شستن پرده و تمیز كردن هواكش و لامپ.

 


اتاق خواب؛ نظافت دیوار و سقف، پنجره. شستن پرده و ملافه‌ها. تمیز و مرتب كردن كمدها.

 


پذیرایی؛ نظافت دیوار و سقف، پنجره، شستن پرده. گردگیری كامل مبلمان و دیگر وسایل آن.

 

 

حمام و دستشویی؛ شستن كاشیها و لوازم بهداشتی

 

 

خانه تکانی

 


چگونگی نظافت :

 

 

1.دیوار و سقف:ابتدا تمام وسایل اتاق را جمع كنید تابلوها را بردارید و پنجره‌ها را باز كنید بعد با برس دسته بلند سقف و دیوارها را گردگیری كنید. اگر رنگ دیوارها قابل شستشو است محلول آب ولرم و صابون و مقدار كمی‌مایع سفید كننده را با اسفنج روی دیوار بكشید و با دستمال تمیز پاك كنید. هر بار قسمت كوچكی از دیوار را تمیز كنید (حداكثر نیم متر مربع). مرز بین دو قسمت تمیز شده را نیز هر بار تمیز كنید تا لكه به جا نماند.

 


2.تمیز كردن رادیاتور شوفاژ:برای این كار زیر و رو و اطراف رادیاتور روزنامه ی خیس قرار دهید. سپس با قسمت دمیدن هوای جاری برقی آنها را تمیز كنید و یا یك دستمال نمدار را با یك برس دسته بلند كه بین پره‌های رادیاتور برود پاك كنید.

 


3.پرده‌ها:بعد از شستن دیوارها، درها و كف منزل نوبت پرده‌ها می‌رسد. پرده‌های نخی در اثر تابش نور آفتاب و تأثیر آب و هوا بر آنها الیافش ضعیف می‌شود ولی پارچه‌های الیاف مصنوعی كمتر دچار چنین زیانهایی می‌شوند.پرده‌های نخی را قبل از شستن به مدت 15-10 دقیقه در آب سرد یا ولرم خیس كنید تا گرد و غبار جمع شده بر روی آن جدا شود. پرده را به آرامی‌بلند كنید. آب كثیف را خالی نمایید. سپس پرده را در محلول كف صابون ولرم و غلیظ بشویید. البته با ملایمت سعی كنید كه آن را به هیچ وجه نچلانید. سه بار پرده را با آب ولرم آبكشی كنید.

 


اگر از ماشین لباسشویی استفاده می‌كنید. برای شستشوی اول دستگاه را روی درجه كم مقدماتی بشویید و شستشوی بعد را هم 2 دقیقه با درجه كم تنظیم كرده و بشویید.پرده را قبل از اینكه كاملاً خشك شود، وقتی كمی‌نمدار است اتو بزنید. اتو را از پشت به موازات الیاف طولی آن بكشید.

 


4.پرده حمام:پرده ی حمام را روی سطحی صاف پهن كنید و با محلول غلیظ كف صابون و آب ولرم بشویید و به همین ترتیب بعد آبكشی كنید. سپس با پارچه ای تمیز آن خشك كنید.

 


در تنظیم برنامه توجه داشته باشید كه برای انجام كارهایی كه نیاز به كمك دیگران دارید. روزهای تعطیل را در نظر بگیرید و كارهایی كه دیگران باید انجام دهند به ترتیب اهمیت لیست كرده با نام هر فرد به او بدهید. به این ترتیب مطمئن باشید كه بدون فشارهای جسمی‌طی چند روز كارها تمام می‌شود. در این شماره نكاتی درباره نظافت دیوارها، رادیاتور و پرده‌ها داده شده است.این اولین مرحله كار است.

 

 

نکته:در مرحله ی دوم باید برنامه ی غذایی خاصی برای این چند روز پر كار داشته باشید. برنامه ای كه وقت زیادی برای آشپزی صرف نشود و در عین حال از انرژی خوبی برخوردار باشید.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : funny98 |

 

چین وچروک پوست

چی شده؟ باز دوباره رفتی جلوی آینه و منفذهای ریز و درشت پوست صورتت را شمردی؟ باز دوباره با دیدن چین و چروک پوستت آه از نهاد کشیدی که وای دیدی چه زود پیر شدم؟! دنیا که به آخر نرسیده، می‌توان با رعایت برخی نکات همیشه پوستی شاداب داشت. می‌خواهی بدانی، این نوشتار را بدقت مطالعه کن تا با علت ایجاد چین و چروک و روش‌های درمان آن آشنا شوی.

پوست چروکیده معمولا دارای بافت خشن و زمخت بوده و پر از چین و چروک است. اساسا علت آن در معرض قرار گرفتن مفرط پوست در برابر عوامل جوی همچون نور خورشید یا سرمای شدید می‌باشد. اگر پوست شما چین و چروک داشته یا آن که مایلید از ایجاد چین و چروک روی پوستتان جلوگیری به عمل آورید، از نکات زیر پیروی کنید، حتما کارآمد خواهند بود:

 

همواره هرگاه می‌خواهید از خانه خارج شوید از کرم‌ها یا لوسیون‌های ضدآفتاب استفاده کنید.

 

از صابون استفاده نکنید و به جای آن صورت خود را با کرم شیر بشویید.

 

هنگام شب از کرم مرطوب‌کننده استفاده کنید.

 

صبح‌هنگام ــ معمولا پیش از آن که حمام بگیرید ــ سفیده تخم‌مرغ را جدا کرده و آن را با یک قاشق سوپ‌خوری عسل و یک‌چهارم قاشق چایخوری آب هویج مخلوط کرده و روی صورت خود قرار دهید.

 

باقیمانده آرایش خود را توسط یک پنبه آغشته به آب گرم (که قدری نشاسته به آن افزوده شده است)‌ پاک کنید. این کار زبری و چین و چروک پوست را رفع خواهد کرد. البته ایده‌آل‌ترین حالت برای پوست استفاده کمتر از مواد آرایشی است، چرا که مواد شیمیایی موجود در ساختار آنها آسیب فراوانی به پوست شما خواهد رساند.

 

 

برای نرم کردن زبری پوست می‌توان اندکی روغن زیتون روی پوست مالید و با دست آن را روی پوست ماساژ داد.

 

در صورت استفاده از مواد آرایشی سعی کنید از مواد آرایشی حاوی ترکیبات مرطوب‌کننده استفاده کنید.

 

مشتقات ویتامین A را فراموش نکنید

 

تریتنوئین دارویی است که از ویتامین A استخراج شده و برای درمان آکنه (جوش صورت)‌ به کار گرفته می‌شود، اما گاهی اوقات برای درمان چین و چروک صورت نیز تجویز می‌گردد. طریقه استفاده از آن معمولا بنابه تجویز پزشک، یک بار پیش از خواب بوده و تنها برای رفع چین و چروک‌های سطحی و کوچک کاربرد دارد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : funny98 |

 

 

چگونه ماهی تازه را پاك كنیم؟

 


بیایید از ابتدا شروع كنیم. چگونه ماهی تازه را برای طبخ پاك می‌كنید؟ پاك كردن، استیك كردن و فیله كردن سه روش اصلی مهیا كردن ماهی برای طبخ است.

 


روشی كه برای تمیز كردن ماهی استفاده می‌شود بستگی به نوع ماهی و نوع طبخ آن دارد. در اینجا در آموزش پاك كردن ماهی فرض بر این است كه بخواهید ماهی تازه كوچكی را برای طبخ یا سرخ كردن ماهی استفاده كنید.

 

 

بدیهی است كه به یك چاقو تیز و آب كافی برای تمیز كردن ماهی نیاز دارید. پاك كردن ماهی دلپذیر نیست ــ می‌توانید تعداد زیادی روزنامه در دست داشته باشید. استفاده از دستكش آشپزخانه یا جراحی هم خوب است.

 


قبل از شروع كار، ماهی را با آب سرد بشویید تا ترشحات لزج روی پوست ماهی از بین رود. سپس پشت چاقو را در طول ماهی از دم تا سر بكشید تا فلس یا پولك‌های ماهی كنده شود. اگر پشت چاقو فلسهای در حال كنده شدن حركت آرام روی ماهی دارد نیازی به برداشتن و دور كردن فلسها نیست ولی اگر به اطراف پراكنده می‌شوند فلسها را با دست نگه دارید تا در روی چاقو حركت آرامی داشته باشد. بعد از فلس گیری دوباره ماهی در آب سرد شسته تا تمام فلسهای كنده شده پاك گردد.

 

چگونه ماهی تازه را پاك كنیم

 

 

ماهی را بچرخانید و در خط شكمی اش نزدیك باله ماهی، دنبال یك سوراخ كوچك بگردید. نوك چاقو را در این سوراخ مخرجی فرو برید و متصلاً برش دهید. در طول ماهی از دم تا آبشش شكاف دهید البته تنها پوست را برش دهید و اندامهای داخلی را نبرید. اندامهای داخلی را به طور كامل خارج كنید. روی خط قرمز باریك در امتداد ستون مهره‌ها، شكافی وارد كرده و آن را هم بطور كامل خارج كنید.

 


آبشش‌ها را از ناحیه شكاف سرپوش آبششی خارج كنید و یا آبشش‌ها را قطع كنید.

 


ماهی را بار دیگر با آب سرد بشویید.

 

 

آماده كردن ماهی برای طبخ بستگی به سلیقه شما دارد. ممكن است بخواهید شكل اصلی ماهی دست نخورده باقی بماند یا تصمیم بگیرید سر، دم و باله‌ها را ببرید. اگر می‌خواهید سر ماهی را بزنید، درست از زیر آبشش، سر را ببرید. دم را از محلی كه به بدن متصل می‌شود قطع كنید. باله‌ها را با مقدار اندكی از پوست ماهی برش دهید.

 

 

اگر می‌خواهید باله پشتی ماهی را ببرید، با مقدار اندكی از پوست از هر دو طرف باله برش دهید. سپس باله را از جلوی قسمت انتهایی دم ببرید. این راه خوبی برای كشیدن اندكی از استخوان‌های متصل به باله پشتی است. اگر این عمل را 20 بار در عصر گرم تابستان با حشراتی كه اطراف شما پرسه میزنند. انجام دهید مادام العمر متخصص این كار می‌شوید!

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : funny98 |

 

بهره‌برداری از ۲۷ طرح فرودگاهی تا پایان امسال

 

مدیركل بهسازی و توسعه فرودگاه‌های شركت فرودگاه‌های كشور گفت: طی ۲ ماه باقیمانده از سال‌جاری‌، ۲۷ ‌طرح فرودگاهی در سراسر كشور به بهره‌برداری می‌رسد.

 


‌به گزارش روابط عمومی شركت فرودگاه‌های كشور، محمد‌رضا زحمتكشان تصریح كرد: برای اجرا، راه‌اندازی و بهره‌برداری از این طرح‌ها حدود ۲۷۵ میلیارد ریال هزینه شده است.وی با تاكید بر نگاه فراگیر شركت فرودگاه‌های كشور به مناطق مختلف افزود: این طرح‌ها در فرودگاه‌های یزد، خوی، تبریز، اراك، مهرآباد، بیرجند، اصفهان، بندرعباس، ایلام، یاسوج، سنندج، ساری، آبادان، كرمان، بجنورد، شاهرود، ارومیه و زاهدان راه‌اندازی خواهد شد.وی ادامه داد: بهره‌برداری از این طرح‌ها علاوه بر افزایش ایمنی پرواز در كشور، موجب ایجاد امنیت بیشتر و تامین نیاز مسافران در فرودگاه‌های كشور می‌شود.

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : funny98 |

 

چرا این‌ همه دشوار است

 

 

دولت برای هدفمند كردن یارانه‌ها لایحه‌ای به مجلس تقدیم كرده، مجلس با تغییراتی آن را تصویب كرده، شورای نگهبان، اشكالاتی در آن دیده و حالا مجلس در حال اصلاح نهایی لایحه است.

 


تا اینجای كار روال طبیعی قانونگذاری طی شده است، كسانی به همه یا بخش‌هایی از لایحه و شكل اصلاح شده آن خرده گرفته‌اند و گروهی دیگر، همه یا بخشی از آن را تایید كرده‌اند. این هم روال طبیعی تضارب آرا در هنگام اخذ تصمیم‌های بزرگ است. اما حالا كه لایحه اندك اندك به سوی تصویب نهایی و لازم‌الاجرا شدن پیش می‌رود، نحوه اجرای آن به موضوعی تازه تبدیل شده است.

 


گفته می‌شود، قرار است سازمانی جدید برای اجرای این لایحه تشكیل شود. مقایسه، همه جا و بیش از همه چیز كار پسندیده‌ای نیست؛ اما گاه به لحاظ تجربه‌اندوزی و احیانا پرهیز از كارهای زاید و پرهزینه می‌توان به تجربه ملل دیگر رجوع كرد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی یعنی پس از جمع‌شدن دیوار برلین و اتحاد دو بخش آلمان، سیاستمداران كشور جدید با مشكلی بزرگ مواجه شدند. بخش شرقی آلمان كه میراث كمونیست‌ها بود،‌ نسبت به بخش غربی، فقیر و عقب مانده بود و می‌بایست برای آن كاری می‌كردند. تصمیمی كه در این باره گرفته شد، روشن و نحوه اجرای آن روشن‌تر بود: باید همه اموال، دارایی‌ها و صنایع دولتی به بخش خصوصی منتقل شود.این كار هم باید توسط یك موسسه پیمانكار و در زمانی كوتاه (كمتر از ۷ سال) انجام شود. تصمیم گرفته شد و آلمان در كمتر از پنج سال دست كم از بقایای ظاهری عصر كمونیست‌ها خلاص شد و بخش شرقی به رنگ بخش غربی درآمد.


شركتی هم كه قرار است در ایران تشكیل شود، علی‌الظاهر قرار است در زمینه احصا و توزیع یارانه‌ها چنین كاری بكند. اما با هر درجه خوش گمانی، از هم‌اكنون معلوم است كه از چنین سازمان یا شركتی نمی‌توان انتظار سرعت عمل و حل و فصل سریع و قاطع مساله یارانه‌ها را داشت. این پیشداوری كه بدبینانه و خرده‌گیرانه به نظر می‌رسد، ناظر به توانایی یا ناتوانی مجریان لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها نیست، بلكه اشاره‌ای است به فضای مبهم و چشم‌انداز ناروشنی كه پیش پای مجریان قرار دارد.

 


وقتی هنوز سفره دعوا بر سر دهك‌های درآمدی كشور پهن است و بعید است به این زودی‌ها جمع شود، هر اقدامی در زمینه توزیع یارانه‌ها لاجرم آغشته به ابهام و نارضایتی بخش‌هایی از جامعه خواهد بود.

 


نارضایتی امری اجتماعی است، اما تاثیر آن به تصمیم‌های اقتصادی آتی، اجتناب‌ناپذیر است. وقتی شروع هدفمندسازی یارانه‌ها نه در قالب تقسیم مساوی و بی‌تفسیر، بلكه با روش انتخاب واجدان شرایط باشد، بی‌تردید سازمان یا شركت مسوول این كار، زیر آوار ابهام‌ها و تفسیرها می‌ماند و احتمالا داستان یارانه‌ها از نو و در قالبی دیگر نوشته می‌شود. دشواری تصمیم‌های اقتصادی در ایران از جمله همین تصمیم پرداخت یارانه‌ها كه آخرین آنها است، علاوه بر پیوند آن با كارآمدی اجرایی، در فقدان بنیان‌های نظری روشن ریشه دارد.

 


مادام كه تكلیف ما با الگوی اقتصادی مورد نظر معلوم نشده و هر تصمیم اقتصادی آغشته به انواع ملاحظات و مصلحت‌ها است، از قانونگذار و مجری قانون انتظار زیادی نمی‌توان داشت. ریشه دشواری كارها و موانع اجرای تصمیم‌های اقتصادی اگرنه به طور مطلق، تا حدود بسیار زیاد در همین فقدان نگاه و آونگ بودن بین اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی و ایضا تقسیم جامعه به افراد ذی‌حق و غیرذی‌حق و خرج كردن از كیسه اقتصاد به نفع سیاست است.

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : funny98 |

 

 

مطالب خنده دار

 

پیغام گیر حافظ :


رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور!

تا مگر بینم رخ جانانه ی خود غم مخور!

بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام

زآن زمان کو باز گردم خانه ی خود غم مخور !

 

 

پیغام گیر سعدی:

 

از آوای دل انگیز تو مستم

نباشم خانه و شرمنده هستم

به پیغام تو خواهم گفت پاسخ

فلک را گر فرصتی دادی به دستم


 

پیغام گیر فردوسی :


نمی باشم امروز اندر سرای

که رسم ادب را بیارم به جای

به پیغامت ای دوست گویم جواب

چو فردا بر آید بلند آفتاب

 

 

پیغام گیر خیام:

این چرخ فلک عمر مرا داد به باد

ممنون توام که کرده ای از من یاد

رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش

آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد!

 

 

پیغام گیر منوچهری :


از شرم به رنگ باده باشد رویم

در خانه نباشم که سلامی گویم

بگذاری اگر پیغام پاسخ دهمت

زان پیش که همچو برف گردد رویم!

 

 

پیغام گیر مولانا :


بهر سماع از خانه ام رفتم برون.. رقصان شوم!

شوری برانگیزم به پا.. خندان شوم شادان شوم !

برگو به من پیغام خود..هم نمره و هم نام خود

فردا تو را پاسخ دهم..جان تو را قربان شوم!

 

 

پیغام گیر بابا طاهر:


تلیفون کرده ای جانم فدایت!

الهی مو به قوربون صدایت!

چو از صحرا بیایم نازنینم

فرستم پاسخی از دل برایت !

 

پیغام گیر نیما :


چون صداهایی که می آید

شباهنگام از جنگل

از شغالی دور

گر شنیدی بوق

بر زبان آر آن سخن هایی که خواهی بشنوم

در فضایی عاری از تزویر

ندایت چون انعکاس صبح آزا کوه

پاسخی گیرد ز من از دره های یوش

 

 

پیغام گیر شاملو :


بر آبگینه ای از جیوه ء سکوت

سنگواره ای از دستان آدمیت

آتشی و چرخی که آفرید

تا کلید واژه ای از دور شنوا

در آن با من سخن بگو

که با همان جوابی گویم

تآنگاه که توانستن سرودی است

 

پیغام گیر سایه :


ای صدا و سخن توست سرآغاز جهان

دل سپردن به پیامت چاره ساز انسان

گر مرا فرصت گفتی و شنودی باشد

به حقیقت با تو همراز شوم بی نیاز کتمان

 

 

پیغام گیر فروغ :

 

نیستم.. نیستم..اما می آیم.. می آیم ..می آیم

با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار می آیم.. می آیم ..می آیم

و آستانه پر از عشق می شود

و من در آستانه به آنها که پیغام گذاشته اند

سلامی دوباره خواهم داد

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : funny98 |
رپورتاژ
فال حافظ
فروش جوجه بوقلمون - اردک - مرغ بومی - شترمرغ
طراحی سایت با شرکت وب افرا
معرفی تورهای ارزان شهرهای آنتالیا استانبول و اروپا روسیه
نکاتی در باره کامل بودن تجهیزات تالار عروسی
بلیط های چارتری ارزان قیمت
بهترین روش انتخاب آتلیه عروس
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
معرفی جاذبه های گردشگری گلستان شهرکرد و تور نوروز ۹۶ قشم کیش مشهد
درباره اتوبار گلها تهران
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
درج آگهی رایگان
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی
راهکار های یافتن بهترین جراح پلاستیک
همه چیز در مورد جراحی بینی
مطالب لادین
بهترین مطالب در سایت تفریحی دلبرانه

لینک های مفید
چتروم | چت شیراز | چت | فروش جوجه شترمرغ | فروش مکمل بدنسازی | آموزش مجازی | آب نما | آگهی توچشم | متخص زنان و زایمان | بیوگرافی 98 |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.